לפני ואחרי

o_לפני 0אחרי
1לפני 01___אחרי
03לפני 03אחרי
3לפני 3אחרי
5לפני 5אחר
6לפני 6אחרי
7לפני 7אחרי
8לפני___
10לפני__ 10אחרי
5קיר המדרגות לפני _DSC4279AAA copy
1לפני מטבח 1אחרי מטבח
0לפני סלון 0אחרי סלון
3אחרי
6לפני מטבח 6אחרי-מטבח
3הסלון לפני _DSC4250AAA copy
4פינת אוכל לפני _DSC4205AAA copy
2לפני ח.רחצה הורים 2אחרי חדר רחצה הורים