דירה בכיכר המדינה-תל אביב

photographer: oded smadar